TRANSPORT GRATUIT la comenzile de peste 119 Lei.

Termeni și condiții

Prezentul document, prin conținutul său, pune la dispoziția terților regulamentul privind termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.onepuff.ro (denumit în continuare”Site-ul”) și condițiile de comercializare de produse.

Site-ul este operat de societatea EASTERN ADVISORY GROUP SRL, persoană juridică română, având sediul social în București, Sectorul 1, Strada LOUIS BLANC, Nr. 28, inmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/13744/2013, cod unic de identificare 32441633 (”EASTERN”).

Utilizarea Site-ului (incluzând accesul, navigarea și cumpărarea produselor de pe acest site) constituie un acord implicit de respectare a termenilor și condțtiilor enunțate în cuprinsul prezentului document precum și a politicilor și informatților afișate pe Site, cu toate efectele și consecințele ce decurg din aceasta.

EASTERN își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui document, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizatori”. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile de utilizare a Site-ului pentru a le putea consulta în orice moment.

I. Definiții

EASTERN: EASTERN ADVISORY GROUP SRL, persoană juridică română, având sediul social în București, Sectorul 1, Strada Louis Blanc, Nr. 28, înmatriculată la Registrul Comertului București sub nr. J40/13744/2013, cod unic de identificare 32441633;

Vânzător: EASTERN ADVISORY GROUP SRL; Utilizator: reprezintă persoana fizică sau juridică care are sau obține acces la Conținutul-ul Site-ului, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de EASTERN (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între EASTERN și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui Cont;

Client: persoană fizică sau juridică care efectuează o Comandă;

Cont: secțiunea din Site formată dintr-o adresa de e-mail și o parolă care permite Clientului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client și istoricul acestuia în acest site (comenzi, garanții, etc.).

Site: reprezintă domeniul www.onepuff.ro aparținând EASTERN, prin intermediul căruia Utilizatorul-ul are acces la informații privind Produsele oferite de catre EASTERN.

Comanda: reprezintă un document electronic, generat ca urmare a accesarii Site-ului de către un Client, prin care Clientul transmite care Vânzator intenția sa de a achiziționa Produse de pe Site. Rezervarea unui Produs accesand Site-ul nu reprezintă o Comanda.

Contract: reprezintă contractul la distanță privind Produsele, încheiat între Vânzător și Client, în cadrul unui sistem organizat de vânzare la distanță organizat de Vânzător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și Clientului până la momentul în care este încheiat Contractul și inclusiv acel moment;

Conținut: (a) toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; (b) conținutul oricărui email trimis Utilizatorilor sau Clienților săi de către un angajat sau colaborator prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; (c) orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat sau colaborator al EASTERN, Utilizatorului sau Clientului, conform informațiilor de contact, specificate sau nu de către acesta; (d) informații legate de produse, și/sau tarifele/preturi practicate de către EASTERN într-o anumită perioadă; (e) informații legate de produsele și/sau tarifele practicate de către un terț cu care EASTERN are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă; (f) date referitoare la EASTERN, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Produs: orice tip de produs ce urmează a fi furnizat de către EASTERN Clientului ca urmare a Comenzii;

Campanie: acțiunea de a expune în scop comercial, un numar finit de Produse având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către EASTERN.

Newsletter: mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic (email, SMS), asupra Produselor și/sau promoțiilor desfașurate de către EASTERN într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea EASTERN cu referire la informațiile conținute de acesta. Renunțarea la primirea Newsletter-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentele termeni și condiții.

Review: o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui Produs, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacitatea acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă Produsul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Utilizarea abuzivă: reprezintă utilizarea Site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau orice alt mod care poate produce prejudicii EASTERN.

II. Comanda

Clientul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Produselor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Produsului.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte că Vânzătorul poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.

Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificari prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:

  • 4.a. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul plății online;
  • 4.b. datele furnizate de către Client, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte.

III. Plată și modalități de plată

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă.

EASTERN va emite către Client o factură pentru Produsele livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare; EASTERN va accepta plata de la Client în momentul în care primește Comanda sau, în numerar la livrarea Produselor comandate.

Livrarea Produselor va fi efectuată numai după intrarea sumei în contul EASTERN.

IV. Livrarea

Produsul va fi livrat Clientului printr-o firmă de curierat sau poate fi predat direct de către reprezentanții EASTERN, dacă această modalitate este disponibilă. Livrarea prin curier se va face la adresa indicată de Client în Comandă. La primirea coletului, se va verifica integritatea ambalajului, existența facturii fiscale, a instrucțiunilor de utilizare care cuprinde și garanția Produselor; Orice reclamație ulterioară în legatură cu lipsa unor elemente din pachetul primit nu va fi acceptata de EASTERN;

Semnarea oricărui document de livrare cum ar fi dar fără a se limita la nota de transport, factura fiscala, reprezintă acceptul Clientului cu privire la buna recepție cantitativă și calitativă aparentă a Produselor și a documentelor însoțitoare; În cazul livrărilor prin curier se va percepe o taxă de livrare a cărei valoare va fi comunicată Clientului, înainte de confirmarea comenzii de către acesta. Confirmarea acceptării costurilor de livrare se face de către Client odată cu finalizarea comenzii; Comenzile vor fi livrate în termen de 72 de ore din momentul confirmării Comenzii, în funcție de disponibilitatea în stoc a Produselor. EASTERN își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze livrări ale Produselor comandate dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de EASTERN care includ dar nu se limitează la: acțiuni guvernamentale, impedimente de forță majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, greve, acțiunea sau inacțiunea producătorului Produselor, inundații, înzapeziri;

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Produselor și va asigura transmiterea documentelor însotitoare;

EASTERN își rezervă dreptul să efectueze validarea Comenzilor înainte de onorarea lor și prin contactarea telefonică a Clienților;

În cazul în care Clientul nu este găsit la adresa menționată, curierul va reveni încă o dată, după care comanda va fi returnată, Clientul urmând să suporte costurile unei noi expediții, indiferent de valoarea Produselor comandate; În cazul în care livrarea Produselor nu este posibilă din cauza informațiilor greșite/incomplete comunicate de cître Client cu privire la adresă/destinar, Produsul va fi livrat la noile date comunicate de către Client, acesta suportând atât taxele pentru livrarea nereușită, cât și taxele pentru livrarea ulterioară.

V. Garanții

Dispozitivul One Puff beneficiază de garanție pentru o perioadă de 12 luni de la data livrării către utilizator, în conformitate cu prevederile Legii 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicată și ale Ordonanței Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul lipsei de conformitate a dispozitivului One Puff pe întreaga perioadă de garanție, Eastern Advisory Group se obligă să înlocuiască, fără plată, produsul cu unul nou, fără a fi posibilă recondiționarea acestuia. Utilizatorul trebuie să comunice orice neregula survenită cu dispozitivul apelând numărul de telefon de contact 0722.637.833, de luni pana vineri, cu excepția sărbătorilor legale, în intervalul orar 09:00 – 18:00 sau la adresa de e-mail de contact: support@onepuff.ro

Orice reclamație legată de dispozitivul One Puff va fi soluționată în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data aducerii la cunoștiința Eastern Advisory Group a lipsei de conformitate.

Dispozitivul One Puff care prezintă o lipsă de conformitate trebuie prezentat în termen de două luni de la data constatarii, dar nu mai târziu de 6 luni de la data livrării. Lipsa de conformitate se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepția cazurilor în care prezumția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Dispozitivele One Puff care înlocuiesc alte dispozitive One Puff defecte, în cadrul termenului de garanție, vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării dispozitivului One Puff.

Excepții de la garantie:

Deteriorarea accidentală sau defecțiunile provocate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare prevăzute în prezentul manual, ori alte cazuri care nu se datorează lipsei de conformitate a produsului cum ar fi: lovituri, crăpături, ciobiri, componente/piese arse sau plesnite etc., utilizarea în condiții neadecvate (tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variații mari de temperatură și presiune, șocuri mecanice, manipulare incorectă, utilizarea produselor în condiții de umiditate, praf, noxe sau sub acțiunea substanțelor chimice etc.), conectarea sau deconectarea anumitelor componente în timpul funcționării, nu sunt acoperite de garanție.

Garanția nu periclitează în niciun fel drepturile consumatorilor conferite de legislația în vigoare din domeniul protecției consumatorului.

VI. Returul produselor și renunțarea la achiziție

VI.1. Clientul are dreptul să notifice în scris că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea Produsului;

VI.2. În aceste condiții Clientul este obligat să notifice în scris la adresa de email support@onepuff.ro sau prin formularul de retragere mentionat în anexa 1 a prezentului document, cu privire la renunțarea la cumpărare în maximum 14 zile calendaristice de la primirea Produsului;

VI.3. Cheltuielile de returnare a Produselor vor fi suportate de EASTERN. În termen de 14 zile calendaristice de la expedierea notificării în scris a intenției de returnare a Produsului ca urmare a renunțării la cumparare, Clientul trebuie să restituie Produsul, în caz contrar cererea se va considera invalidă.

VI.4. Clientul va putea solicita schimbarea Produsului, în termen de 14 zile calendaristice de la data primirii coletului, fără penalitați și fără invocarea unui motiv. În cazul solicitării unui alt Produs se va achita diferența de pret, dacă prețul Produsului înlocuitor este mai mare. Nu se accepta înlocuirea Produsului cu un alt Produs de o valoare inferioara celui care se schimbă.

VI.5. EASTERN va trimite Produsul solicitat la schimb numai dupa ce Clientul a returnat Produsul cumpărat inițial. Înlocuirea Produsului se va face în condițiile și limitele unei comenzi normale și în funcție de disponibilitatea Produselor;

VI.6. Rambursarea contravalorii Produsului se va face nu mai tarziu de 14 zile de la data la care EASTERN este informat de decizia de retragere. Rambursarea se poate amâna până la data recepționării Produselor sau până la momentul primirii unei dovezi conform căreia Clientul a trimis produsele către EASTERN.

VI.7. Returnarea banilor ori, după caz, înlocuirea Produselor fără penalități și fără invocarea unui motiv, se poate efectua în urmatoarele condiții:

  • a. Produsul este returnat în aceleași condiții în care a fost livrat (cu ambalajul original, cu etichetele intacte, sigiliu intact, dacă este cazul, documentele care l-au insoțit cum ar fi dacă fără a se limita la instrucțiuni de utilizrae, certificat garanție, fără urme că produsul a fost folosit);
  • b. Produsul trebuie returnat sigilat, ambalat;
  • c. Produsul trebuie returnat numai prin curierul desemnat de catre EASTERN sau direct la sediul Vânzătorului.

VI.8. Clientul nu poate returna Produsele achiziționate și/sau nu poate pretinde oricare daune-interese/despăgubiri, în urmatoarele situații:

  • a. solicitarea de returnare a Produsului prin renunțarea la cumpărare este făcută cu depășirea termenului de 14 zile de la primirea Produsului;
  • b. Produsul nu este returnat în aceleași condiții în care a fost livrat (cu ambalajul original, cu etichetele intacte, sigiliu intact, daca este cazul, documentele care l-au insoțit, fără urme că produsul a fost folosit);
  • c. Produsul care se dorește a fi returnat face parte din categoria produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid.

VI.9. Produse excluse, fără drept de returnare:

VI.10. Conform OUG 34/2014 art. 16, lit.e, nu se accepta returul Produselor dacă au fost utilizate, desigilate sau testate de Client, din motive de protecție a sănătații clienților sau din motive de igiena.

VI.11. EASTERN poate refuza colaborarea cu Clienții care au abuzat de dreptul de a renunța la cumpărare.

VI.12. În cazul înlocuirii Produsului cu unul identic înlocuirea se va face in condițiile și limitele unei comenzi normale.

VI.13. Clientul nu are dreptul să opteze doar o singură dată pentru returnarea/înlocuirea unui Produs, în condițiile Ordonanței de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

VI.14. În toate cazurile returnării/înlocuirii a produselor ca urmare a renunțării la cumpărare, costurile de returnare/înlocuire sunt suportate de către EASTERN. Renunțarea la cumpărare în mod repetat va putea fi considerată un abuz.

VII. Cesionarea și subcontractarea

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia.

VIII. Transferul proprietății produselor

Titlul legal de proprietate asupra Produselor Comandate și livrate către Client nu va fi transferat înainte ca EASTERN să primească toate sumele datorate.

IX. Dreptul de proprietate intelectuala

IX.1. Întregul conținut al Site-ului incluzand dar nelimitându-se la text, logo-uri, reprezentări stilizate, butoane, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, conținut multimedia, software și alte date, numite generic „Conținut” astfel cum este definit în preambul, sunt și rămân proprietatea EASTERN sau, a furnizorilor și/sau producătorilor produselor oferite prin intermediul Site-ului și este protejat de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 129/1992 privind modelele și desenele industriale, republicată.

IX.2. Utilizatorului sau Clientului nu ii este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea ți/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context, includerea oricărui Conținut în afară Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al EASTERN asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul expres scris al EASTERN.

IX.3. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document în cazul în care acesta există.

IX.4. În cazul identificării oricărei acțiuni dintre cele menționate, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: support@onepuff.ro

X. Protecția clientului

În vederea respectării drepturilor sale, Clientul poate adresa ANPC (Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor) reclamații și sesizări. Site-ul ANSPDCP este http://www.anpc.gov.ro/

XI. Protecția datelor cu caracter personal

Pentru mai multe detalii referitoare la modalitatea de utilizare, dar mai ales de protecție a datelor Clientului, precum și pentru a vedea drepturile Clientului în legătură cu datele cu caracter personal, se va consulta politica de securitate și confidentialitate disponibilă pe Site.

XII. Politica de cookies

Prin utilizarea de către Client a Site-ul, EASTERN poate primi informații (precum adresa IP), folosind “cookie-uri”. Politica de Cookies este disponibilă pe Site.

Ce cookie-uri utilizăm?

În vederea îmbunătățirii structurii site-ului și a livra un conținut cât mai potrivit, utilizarea următoarelor cookie-uri ne ajută să urmărim userii de-a lungul experienței lor pe www.onepuff.ro.

Cookie-urile statistice

– Colectează informațiile necesare despre felul în care utilizatorii navighează în site cum ar fi ce pagini deschide cel mai frecvent sau dacă intervin erori de orice natură.

– Colectează informațiile strict cu scopul de a îmbunătăți experiența în site, utilizatorul nu poate fi identificat.

– Sunt necesare pentru utilizator astfel încât să ii fie afișată versiunea adecvată de site în funcție de dispozitivul utilizat (smartphone, tabletă, laptop/pc).

Cookie-urile de marketing

– Colectează informații doar cu acordul utilizatorului în vederea îmbunătățirii performanței și a personaliza experiența în funcție de necesitatea fiecărui user.

XIII. Forță majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră, în conformitate cu legislația în vigoare

XIV. Răspundere

Pentru evitarea oricărei neclaritati, EASTERN nu poate fi responsabil pentru orice pierdere sau prejudiciu indirect (inclusiv dar fără limitare la pierderi de profit, oportunități sau prejudicii de imagine), daune de orice fel, costuri, cheltuieli sau revendicări pentru orice fel de compensații indirecte (provocate în orice mod) pe care Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat din sau în legatură cu îndeplinirea de către EASTERN a oricărei dintre obligațiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezultă din utilizarea Produselor după livrarea și în special pentru pierderea acestora.

EASTERN nu va fi răspunzatoare pentru nicio pierdere suferită de Client daca aceasta este cauzată de nerespectarea termenilor ți condițiilor menționate pe Site.

EASTERN nu răspunde, de asemenea, pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri accesibile de pe site.

XV. Legea aplicabila – Jurisdicția

Contractul este supus legii române. Eventualele litigii apărute între societate și client se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care soluționarea amiabilă eșuează, litigiile vor fi de competența instanțelor judecătorești de la sediul EASTERN.

XVI. Frauda

ORICE INCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI SAU DE A AFECTA PERFORMANȚELE SERVERULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL VA FI CONSIDERAT O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI ȘI VA PUNE ÎN MIȘCARE CERCETAREA PENALĂ IMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT.

Atenție:

Produsele noastre conțin nicotină. Nicotina generează un grad ridicat de dependență.

Nici unul din produsele noastre nu sunt recomandate persoanelor sub 18 ani.

ANEXA – Formular de retragere

Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriți să vă retrageți din contract.

Către EASTERN ADVISORY GROUP SRL, persoană juridică română, avănd sediul social în București, Sectorul 1, Strada LOUIS BLANC, Nr. 28, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/13744/2013, cod unic de identificare 32441633, adresa de email support@onepuff.ro

Vă informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse:

Comandate la data _____ / primite la data _____

Numele Clientului:

Adresa Clientului:

Semnatura clientului (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hartie)

Data: __________

Abonează-te la newsletter

să fii primul care află despre ofertele noastre și în plus, vei primi 10% reducere la următoarea comandă.

Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
One Puff onepuff.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level, gens_raf, tk_ai, PHPSESSID, wordpress_*, woocommerce_*, wp_woocommerce_*, mailchimp_*
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Trimite
One Puff

Acest website este destinat persoanelor cu vârsta peste 18 ani, rezidente în România.